Drug levels

Serum Drug Levels

DRUG THERAPEUTIC TOXIC
Carbamazepine (Tegretol) 4-12 ug/mL >12 ug/mL
Digoxin 0.8-2.0 ng/mL >2 ng/mL
Ethosuximide 40-100 ug/mL >150 ug/mL
Lidocaine (Xylocaine) 1.5-6 ug/mL >6 ug/mL
Lithium (Eskalith) 0.6-1.2 mEq/L >1.5mEq/L
NAPA (N-acetyl procainamide) 5-30 ug/mL >40 ug/mL
Phenobarbital 15-40 ug/mL >35 ugmL
Phenytoin (Dilantin) 10-20 ug/mL >20 ug/mL
Procainamide (Procan) 3-10 ug/mL >10 ug/mL
Quinidine (Quinaglute) 1.5-5 ug/mL >5 ug/mL
Theophylline (Theo-Dur) 10-20 ug/mL >20 ug/mL
Valproic acid (Depakene) 50-100 ug/mL >100 ug/mL

See Also

References

Maxwell Quick Medical Reference